Skip to main content

LUMC symposium: “Betere zorg voor ouderen”

Be aware! This symposium is in Dutch!

Deze dag staat in het teken van de zorg voor de oudere patiënt.

Het symposium zal zich richten op een scala aan onderwerpen variërend van algemene zorg voor de oudere patiënt, polyfarmacie, chronische ziekten en bijkomende problematiek en palliatieve zorg komen aan bod. Verder zal dieper ingegaan worden op gedragsproblemen bij ouderen, inclusief ongeremd seksueel gedrag en psychiatrie. Tenslotte worden verschillende mogelijkheden voor nazorg besproken. 

Het symposium belicht niet alleen de nieuwste ontwikkelingen maar biedt ook een platform voor kennisuitwisseling en netwerkmogelijkheden. Je krijgt de gelegenheid met collega’s, experts en professionals in het veld in gesprek te gaan aan de hand van de gegeven presentaties en casuïstiek.

Deze dag is inclusief catering – indien je specifieke dieetwensen hebt mail dit dan uiterlijk tot 2 weken voor de scholing naar Claudia Verschoor – c.m.verschoor@lumc.nl

Accreditatie is aangevraagd bij: V&VN en VSR.

Doelgroep

  • Alle verpleegkundigen & verzorgenden VVT instellingen
  • Alle verpleegkundigen ziekenhuis
  • Verpleegkundig specialisten

Programma

Van 08.55 – 16.30 / 17.00 uur | inschrijving is mogelijk bij de collegezaal vanaf 08.30 uur